Menu

ZEW Niedzica wspiera OSP Sromowce Wyżne

SZKOLENIE OSP


Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP

Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

Program szkolenia kierujących działaniem ratowniczym

Program szkolenia kierowców-konserwatorów


1.1 Organizacja OSP i OL

1.2 Organizacja OSP i OL

2.1 Służba wewnętrzna i musztra

2.2 Umundurowanie

2.3 Dystynkcje i emblematy

4. Węże i armatura wodna, sprzęt do podawania piany

5. Drabiny pożarnicze

6. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

7. Ratowniczy sprzęt mechaniczny

8. Sprzęt ochrony dróg oddechowych

9.1 Proces spalania

9.2 Proces spalania

10. Rozwój pożaru

11. Podstawy organizacji akcji

12. Rozwijanie lini i zajmowanie stanowisk

13. Zadania strażaków w zastępie

14. Taktyka gaszenia pożarów

15. Gaszenie pożarow oraz środki gasnicze

16. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia

17. Działania w czasie innych MZ

18. Podstawowe działania OSP chem-eko

19. Łączność i alarmowanie

19.1 Organizacja łączności

19.2 Zasady prowadzenia korespondencji radiowej

20. Elementy pierwszej pomocy

20.1 Procedury medyczne


Co powinieneś umieć ?


Przykładowe pytania testowe na egzamin końcowy cz. I

Przykładowe pytania testowe na egzamin końcowy cz. II

Wykonanie: flankerds.com